CHƯƠNG TRÌNH:
SIÊU CHÍNH SÁCH MÙA COVID-19

  • Hỗ trợ lãi suất kéo dài 36 tháng
  • Tặng ngay gói nội thất lên tới 45 triệu
  • Tặng tiếp Voucher xe Vinfast lên tới 200 triệu
  • Tặng tiếp 1,5% nếu không nhận bảo lãnh
  • Nếu Thanh toán theo tiến độ chiết khâu 2-2.5%
  • Nếu Thanh toán sớm chiết khấu ngay 9,5% dòng tiền
  • BỔ SUNG GÓI BÀN GIAO THÔ – GIẢM TIẾP 2,3 TRIỆU/M2
     
Tải chính sách bán hàng Tải bảng giá ngày 18/05/2020

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ƯU ĐÃI MỚI NHẤT PHÂN KHU SAPPHIRE

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN SAPPHIRE 1, SAPPHIRE 2

1. THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ (Chiết khấu 4%)
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB vào 40% giá bán
Lần 7: Ngày 10/05/2020 đóng 15% GBCH (gồm VAT)
Lần 8: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của chủ đầu tư
+ Dự kiến từ tháng 7/2020 bắt đầu nhận nhà
+ Đóng 25% GBCH (gồm VAT) + 100% kinh phí bảo trì + VAT của 5% GBCH
Theo thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng đóng 5% GTCH (không gồm VAT), khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB (đã nộp lần 4)

2. VAY TRẢ GÓP HÀNG THÁNG (Chiết khấu 1,5%)
– Hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian trả góp 35 năm, miễn lãi, miễn gốc tới 31/10/2020
– Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, trả gốc + lãi theo biên độ tại thời điểm đó
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB vào 20% giá bán. Đồng thời ngân hàng giải ngân 70% giá bán

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN SAPPHIRE 3

1. THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ (Chiết khấu 4%)
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB vào 20% giá bán
Lần 4: Ngày 10/05/2020 đóng 15% GBCH (gồm VAT)
Lần 5: Ngày 10/08/2020 đóng 15% GBCH (gồm VAT)
Lần 6: Ngày 10/11/2020 đóng 15% GBCH (gồm VAT)
Lần 7: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của chủ đầu tư
+ Dự kiến từ tháng 3/2021 bắt đầu nhận nhà
+ Đóng 25% GBCH (gồm VAT) + 100% kinh phí bảo trì + VAT 5% GBCH
Theo thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng đóng 5% GTCH (không gồm VAT), khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB (đã nộp lần 4)

2. VAY TRẢ GÓP HÀNG THÁNG (Chiết khấu 1,5%)
– Hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian trả góp lên đến 35 năm, miễn lãi, miễn gốc tới 26/04/2021
– Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, trả gốc + lãi theo biên độ tại thời điểm đó
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB vào 20% giá bán. Đồng thời ngân hàng giải ngân 70% giá bán

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN SAPPHIRE 4

1. THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ (Chiết khấu 4%)
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB vào 10% giá bán
Lần 4: Ngày 10/05/2020 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 5: Ngày 10/08/2020 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 6: Ngày 10/11/2020 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 7: Ngày 10/02/2021 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 8: Ngày 10/05/2021 đóng 15% GBCH (gồm VAT)
Lần 9: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của chủ đầu tư
+ Dự kiến từ tháng 10/2021 bắt đầu nhận nhà
+ Đóng 25% GBCH (gồm VAT) + 100% kinh phí bảo trì + VAT của 5% GBCH
Theo thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng đóng 5% GTCH (không gồm VAT), khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB (đã nộp lần 4)

2. VAY TRẢ GÓP HÀNG THÁNG (Chiết khấu 1,5%) – Hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian trả góp đến 35 năm, miễn lãi, miễn gốc tới 30/11/2021 – Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, trả gốc + lãi theo biên độ tại thời điểm đó Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC). Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 10% giá bán Căn hộ (gồm VAT) Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB vào 10% giá bán. Đồng thời ngân hàng giải ngân 70% giá bán Lần 4: Ngày 10/05/2021 đóng 10% giá bán

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ƯU ĐÃI MỚI NHẤT PHÂN KHU RUBY

1. THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ (Chiết khấu 4%)
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Tháng 3/2020 đóng 15% ký HĐMB
Lần 3: Ngày 20/05/2020 đóng 10% giá bán
Lần 4: Ngày 20/07/2020 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 5: Ngày 20/09/2020 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 6: Ngày 20/11/2020 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 7: Ngày 20/01/2021 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 8: Ngày 20/03/2021 đóng 10% GBCH (gồm VAT)
Lần 9: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của chủ đầu tư
+ Dự kiến từ tháng 5/2021 bắt đầu nhận nhà
+ Đóng 25% GBCH (gồm VAT) + 100% kinh phí bảo trì + VAT của 5% GBCH
Theo thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng đóng 5% GTCH (không gồm VAT), khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB (đã nộp lần 4)

2. VAY TRẢ GÓP HÀNG THÁNG (Chiết khấu 1,5%)
– Hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian trả góp lên đến 35 năm, miễn lãi, miễn gốc tới 20/09/2021
– Sau thời gian hỗ trợ lãi suất, trả gốc + lãi theo biên độ tại thời điểm đó
Lần 1: Đặt cọc 50 triệu ngay khi ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC).
Lần 2: Sau 7 ngày kể từ ngày ký TTĐC khách hàng ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đóng 15% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Sau 15 ngày kể từ lúc ký HĐMB ngân hàng giải ngân 70% giá bán
Lần 4: Ngày 20/05/2020 đóng 10% giá bán
Lần 5: Ngày 20/07/2020 đóng 5% giá bán